top of page

Pro kariéru v advokacii je důležité být zvídavý a chtít dělat zajímavou, ale náročnou práci

V rámci čtvrtého živého streamu Právničky LIVE! se za mikrofon posadily úspěšné právničky - Lenka Štiková Gachová z Havel & Partners, Zuzana Stuchlíková z advokátní kanceláře Stuchlikova & Partners a Barbora Růžičková z Bird & Bird. Ve společném rozhovoru rozebraly například téma budoucnosti právnických profesí, připravenost mladé generace a důležité hodnoty pro práci v advokacii.

Ohledně budoucnosti právnických profesí a vlivu technologií jsou všechny tři ženy optimistické. „Ubude nepříjemné manuální práce. Umělá inteligence bude mít menší chybovost a udělá část naší práce lépe než my,” uvádí Zuzana Stuchlíková s tím, že je důležité se na budoucnost připravit a umět rychle reagovat.

To platí i pro studenty práv. „Je třeba umět je vést správným směrem a naslouchat jim. Dávat jim prostor, aby uměli vyjádřit svůj názor,” vysvětluje Lenka Štiková Gachová, jak studenty připravit na jejich budoucí kariéru. Mladou generaci chválí za její aktivní přístup. „Za mých studentských let nebylo zvyklostí, že by studenti tolik chodili na praxe. Dnes se k nám do firmy hlásí i studenti prvních ročníků,” doplňuje Lenka.

Podstatná věc pro pro studenty je také uvědomění, která právnická profese je pro ně ta pravá. Například Lenka Štiková Gachová nejprve strávila osm let ve státní správě, na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Až následně přestoupila do advokacie. „Úřad mě mnoho naučil, dokázala jsem proniknout do problematiky soutěžního práva hlouběji. To, co mi ale poskytla advokacie, je s tím, co se týče šíře záběru, nesrovnatelné,” uvádí Lenka. Zuzana Stuchlíková s ní souhlasí v tom, že pro praxi v advokacii, například pro finanční právo, je extrémně důležité, když právník detailně pochopí, jak fungují instituce.

Barbora Růžičková má jasné argumenty, pro koho je advokacie tím pravým odvětvím. „Je důležité chtít dělat zajímavou, ale mnohdy velmi náročnou práci. Mít rád určitou výzvu, která se může v průběhu pracovního života měnit, často velmi rychle. A být zvídavý. Nespokojit se hned s první odpovědí, která se mu nabízí. Zkoumat daný případ z více pohledů a vybrat odpověď, která klientovi pomůže,” uvádí Barbora a doplňuje, že mezi důležitými vlastnostmi budoucího advokáta je také empatie a znalost dalších oborů.

Vidí budoucnost advokacie růžově? Co by vzkázaly svému já za studentských let? A co považují za své úspěchy? I o tom mluví Zuzana Stuchlíková, Barbora Růžičková a Lenka Štiková Gachová v rámci živého streamu Právničky LIVE!, který můžete sledovat na odkazu zde.

Comentarios


bottom of page