top of page

Pokud vás práce baví, je to nejlepší cesta k úspěchu, říká Jaroslava Kračúnová z Deloitte Legal

Překonala jazykovou bariéru, přežila právnický tělocvik ve formě denních několikakilometrových pochůzek a nebyl pro ni problém někdy sedět v práci do půlnoci, protože ji práce prostě bavila. A to i díky tomu, že si nad rámec své základní agendy dokázala najít v advokacii obor, který je pro ni pořád výzvou. "Nejdůležitější je, když máte tam, kde působíte, prostor dělat, co vás baví. A takových míst je v rámci advokacie dost," řekla partnerka společnosti Deloitte Legal Jaroslava Kračúnová na akci projektu #PRVNICH100LET věnované právnickým "juniorům".


Svoji kariéru v advokacii sama začala před dvaceti lety ještě jako studentka. Důvodem byla i obava z jazykové bariéry, protože pochází ze Slovenska. "Říkala jsem si, že musím začít hledat práci brzy, protože to kvůli mému mateřskému jazyku zřejmě potrvá a zájem ze strany advokátních kanceláři nebude velký. Jakmile si přečetli v životopisu, že jsem ze Slovenska, tak hezky poděkovali a šla jsem dál," vzpomínala. První firma, u níž měla delší pohovor, je ta současná, tedy dnešní Deloitte Legal. Trval osm hodin a předcházel mu ještě test z češtiny. Ale toto martyrium stálo za to, protože jím úspěšně odstartovala její profesní dráha. Teď je tomu už samozřejmě jinak. Pohovory u nás už netrvají tak dlouho a práce do půlnoci je spíše výjimkou nežli pravidlem, pracují u nás kolegové, jejich mateřským jazykem není čeština, řada kolegů má částečné úvazky, aby mohli skloubit pracovní život s tím soukromým.


Jako studující začínala pochůzkami, takže její denní náplň spočívala v tom, že nachodila šest až deset kilometrů po soudech, úřadech a dalších podobných štacích. Posléze se posunula k další agendě, kterou byly fúze a akvizice a také reality. "Něco jako work-life balance jsem za mlada moc neřešila. Práce mě bavila, a to je vám pak jedno, že v ní sedíte do půlnoci," poznamenala Jaroslava Kračúnová. Záliba v právničině ji později přivedla k tomu, že si našla obor nad rámec svého zaměření a věnuje se mu dosud. Jde o takzvaná vnitropodniková vyšetřování. "Ta detektivní práce – například změny v projektech, klientská zadání – to pro mě vždycky byla výzva," řekla Kračúnová.


Zvládla i obtíže návratu po mateřské dovolené, kdy dostala zajímavý projekt, jemuž se mohla věnovat podle svých možností. "Podepisuji pravidlo, které už tady bylo zmíněno všemi dámami, že pokud vás to baví, je to nejlepší cesta k úspěchu," zdůraznila Jaroslava Kračúnová. I partnerství ve firmě se jí podle jejích slov "spíše stalo", než že by se ho snažila dosáhnout. Dělala, co bylo přínosné pro klienty, pro firmu, a zároveň měla možnost pracovat se zajímavými lidmi z velké čtyřky i se zajímavými technologiemi, které se v rámci právní investigace využívají. "Kreativita, kterou advokacie nabízí, ať už je to velká advokacie, malá advokacie, nebo sólo advokacie, je jako průprava do života určitě skvělá," promovala svůj obor partnerka Deloitte Legal.


Na závěr svého vystoupení se zeptala do pléna, která z přítomných mladých právniček se chce věnovat advokacii. V debatě, do níž se zapojily i další řečnice, zazněla široká škála postojů a názorů od obav ze škrobené profese, kterou lze těžko sloučit s mateřstvím, až po nadšení z oboru, který naopak dává velkou volnost a de facto svobodu podnikání. To ale neznamená, že každý advokát musí být svojí podstatou byznysmen. Z vícero úst také zaznělo, že advokacie už dnes mnohem více než před deseti 15 lety otevírá prostor pro rovnováhu pracovního a osobního života a nabízí zkrácené či flexibilní úvazky stejně jako práci z domova.

Comentarios


bottom of page