top of page

Můj největší profesní sen už se stal realitou

Justiční akademie se proměnila ve funkční platformu pro odbornou spolupráci soudců, akademiků a odborníků z různých oborů, kterou podporuje vzájemná důvěra. Na tomto základě je možné stavět její další rozvoj, říká letošní laureátka ocenění Flamma Ludmila Vodáková.


laureátka ocenění Flamma Ludmila Vodáková

Už šest let vedete Justiční akademii. Co vás na této práci zejména naplňuje?

Kreativita, různorodost při hledání řešení a možnost spolupráce s osobnostmi, které přispívají k modernizaci české justice.

 

Co považujete za hlavní úspěch akademie v jejím dosavadním fungování?

Novela zákona číslo 6/2002 Sbírky, o soudech, soudcích, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2022, zapojila oficiálně Justiční akademii do procesu výběru budoucích soudců. Právě její systémovou aplikaci do života justice, včetně vybudování vlastního psychologické centra, považuji za výzvu zakončenou úspěchem celého kolektivu akademie.

 

Kde vidíte naopak prostor pro zlepšení nebo posun vpřed?

Možná to bude znít úsměvně, ale v běžném provozu stále řešíme problémy se zajištěním stravování. Najít kvalitní stravovací firmu za přiměřenou cenu je prostě těžké, v Praze nemožné. Ale i tyto starosti patří do profesního života manažerů akademie.

 

Z odborných projektů, které zaštiťujete, je pozoruhodný například projekt Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti. Na co se zaměřuje a jaké má výsledky?

Koncept přístupu ke spravedlnosti, který je základem tohoto projektu, je komplexní a začíná existencí práv zakotvených v zákonech a informovaností o těchto právech. Projekt se zaměřil především na otázky přístupu ke spravedlnosti ve vztahu ke dvěma zranitelným skupinám: dětem a osobám s duševním onemocněním. Zahrnoval několik různých aktivit. Jednou z nich bylo i pilotní testování pozice soudního sociálního pracovníka/pracovnice na opatrovnických úsecích okresních soudů. Děti, senioři, oběti trestných činů včetně domácího násilí, osoby s duševní poruchou či oběti diskriminace se v okamžiku střetu s justičním prostředím obvykle nachází v sociálně náročné situaci. Nutnost vstoupit do kontaktu s velmi formálním soudním prostředím, které není uzpůsobeno pro komunikaci s osobami v tíživé situaci, může být pro takové osoby značně traumatizující. Soudní sociální práce je cestou, jak tomu zabránit.

V této věci nás velmi těší aktivní přístup Ministerstva spravedlnosti, které na základě pozitivních výsledků projektu pracuje na systémovém řešení nové pozice soudních sociálních pracovníků. Věřím, že v příštích několika letech budou tuto službu nabízet soudy jako běžný standard přístupu k veřejnosti.

 

Náročnou manažerskou roli zvládáte se dvěma dětmi. Kdybyste měla dát radu kolegyni, která chce zvládnout něco podobného, jak by zněla?

Nejen v práci, ale i v rodině se mi od začátku kariéry osvědčila „týmová spolupráce“ a dobrý time-management. Manžel je svou profesí také velmi vytížený, a přesto se vždy domluvíme tak, abychom my i děti byli spokojení. Základem je prostě dobré řízení a komunikace:).

 

Netajíte se s tím, že vám i v profesním životě pomáhá vaše láska k tenisu. V čem zejména kromě relaxace?

Tenis je opravdu mou vášní. Možná čekáte, že mi dal schopnost posoudit, kdy je potřeba být tvrdší nebo naopak odrazit míč lehčí ranou. Ale tak to není, obecně sport udržuje každého člověka ve větší fyzické i psychické formě a pohodě. A to je pro mě zcela zásadní přínos.

 

Máte nějaký svůj profesní či kariérní sen?

Mám hodně profesních snů, nicméně ten největší je již vlastně realitou. Justiční akademie se proměnila ve funkční platformu pro odbornou spolupráci soudců, akademiků a odborníků z různých oborů, kterou podporuje vzájemná důvěra. Na tomto základě je možné stavět další rozvoj Justiční akademie.

 

Comentarii


bottom of page