top of page

Mít svého mentora je v advokacii klíčové, říkají Šárka Chytrová a Karolína Mládková

Advokacie je obor, v němž to bez rad a pomoci zkušenějšího kolegy či kolegyně jde jen těžko. Shodly se na tom dvě zástupkyně nastupující právnické generace při debatě na akci projektu #PRVNICH100LET věnované právnickým "juniorům". Šárka Chytrová, která je koncipientkou v advokátní kanceláři Konečná & Zacha, má jasno v tom, že "mít mentora je zcela kruciální záležitost". Karolína Mládková, koncipientka z advokátní kanceláře Bird & Bird, soudí, že mentoring má spočívat v opravdu otevřeném sdílení zkušeností. Juniorní člen týmu přitom musí mít k dispozici někoho, na koho se může vždy obrátit s žádostí o radu.


Nemusí jít přitom jen o rady ryze pracovní. Karolína například zvažovala, zda je pro ni advokacie vůbec vhodná, protože věděla, že chce mít rodinu a na ni bude potřebovat čas. Bála se, že to je v advokátní profesi naprosto nemožné, ale byly to její starší kolegyně, které jí tuto obavu vyvrátily. "Dá se to zvládnout, pokud máte tak fajn zaměstnavatele jako já," prohlásila Karolína.

Šárka Chytrová svůj přístup k mentoringu vysvětlila následovně: "já nechci směňovat část svého života jen za peníze, chci dostávat část života toho, kdo mi ho má věnovat v práci, má mi věnovat pozornost, a má mě rozvíjet".


S mentoringem úzce souvisí zpětná vazba a Šárce z její instagramové ankety vyšlo, že 60 procent koncipientů nedostává adekvátní zpětnou vazbu na svou práci. "Zpětná vazba rozhodně není: máš tam pět chyb, oprav to," podotkla. Zkušenější kolega by měl podle ní se svým svěřencem pracovat a snažit se rozvíjet jeho schopnosti ve stylu: mohl bys to udělat takto... já bych zvolil tento způsob... líbí se mi, jak jsi k tomu přistupoval, ale možná kdybys zapojil ještě to a to, mohl být výsledek takový... Mladá "právní influencerka" vidí důvod nedostatečné zpětné vazby v tom, že poskytovat ji je časově náročné a v advokacii, která je rychlá, na ni není prostor.


V Bird & Bird je podle Karolíny Mládkové pravidlem každoroční vzájemné hodnocení, tedy nejen ze strany advokátů vůči koncipientům, ale i obráceně. "Mohlo by k tomu docházet častěji, ale chápu, že je to časově náročné," řekla Karolína a jedním dechem přiznala, že sama také občas nestíhá dát zpětnou vazbu studentovi, který připravuje nějaký materiál. Velmi dobře ale v její firmě funguje přístup k řešení problémů, což do značné míry vychází z přístupu managing partnera, který více ocení, když se o problému dozví hned a je možné hledat/najít řešení, než zpětně a jako poslední, kdy už se s problémem nedá nic dělat. "Jeho nadhled a zkušenosti jsou v takových případech neocenitelné," podotkla Karolína.


Téma zpětné vazby každopádně rozpoutalo živou debatu. Jana Sedláková z kanceláře Sedláková Legal například zdůraznila, že jde o oboustrannou ulici a do fóra se zeptala, kdo z přítomných umí dát zpětnou vazbu svému šéfovi. Sama si posteskla, že své kolegy k tomu neumí přimět.

Na druhé straně ale mladá generace podle Karolíny Mládkové mluví o věcech obecně otevřeněji , což možná pro starší generaci není úplně běžné. "U nás jsou koncipienti a studenti revoluční garda, která pořád přichází s novými tématy, jež otevírá," přiblížila. Budoucnost advokacie proto vidí pozitivně, i když je před tímto oborem řada výzev, s nimiž si bude třeba poradit.


Podobně to vidí Šárka Chytrová, která ocitovala několik dalších výsledků ze své instagramové ankety: 92 procent odpovídajících považuje práci v advokacii za nadmíru stresovou, 81 procent má koncipienturu za něco, co je třeba přetrpět, pozitivní vývoj vidí v oboru zhruba polovina respondentů. Šárka závěrem vyjádřila přesvědčení, že trh dá zvítězit kancelářím, které budou fungovat jinak a ty pak bude nastupující generace preferovat.Comments


bottom of page