top of page

Jak vést advokátní kancelář a zůstat advokátkou? K debatě se sešly Sylvie Sobolová, Barbora Dubanská a Irena Valíčková

Vedení advokátní kanceláře je svérázná a v mnoha ohledech specifická činnost. Poradenský byznys obecně je silně závislý na personálním obsazení firem. Těžko se v něm uplatňuje standardizace. Omezené jsou možnosti marketingu, protože na prvním místě je mlčenlivost či dodržování pravidel zamezujících konfliktu zájmů. Navíc pověst kanceláře tvoří nejen to, co dělá, ale i to, co nedělá. "Je tam celá řada aspektů, kvůli nimž nelze vést advokátní kancelář jako standardní firmu," shrnula v letošním prvním živém vysílání Právničky LIVE Sylvie Sobolová, partnerka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.Navíc podle ní platí, že kdo chce být ve vrcholném vedení kanceláře, musí poskytování právních služeb do určité míry omezit. "To je něco, co téměř žádný advokát nechce. A to je myslím na vedení advokátní kanceláře to nejtěžší," uvedla advokátka, která už pro svou firmu pracuje 24 let a má bohaté zkušenosti s řízením týmu, který se věnuje zejména veřejným zakázkám nebo hospodářské soutěži.

 

Své ví o zastávání zmíněné dvojrole Irena Valíčková, která je spoluzakladatelkou a řídící partnerkou advokátní kanceláře Valíček & Valíčková. " „Zjistila jsem, že nemohu stoprocentně dobře řešit personální otázky, vedení kanceláře, řešení provozních věcí a ještě vykonávat přednáškovou činnost a advokacii na vysoké úrovni. Takže jsme přijali novou organizační strukturu,“ přiznala specialistka na pracovní právo. Nadále na ní zůstává vedení kanceláře, ale spíše ve smyslu celkového směřování a obchodního či marketingového zaměření. Běžný provoz už řídí výkonný ředitel a vedoucí advokáti. "Pracovní právo mě opravdu naplňuje. Nešla jsem do podnikání. Složila jsem advokátní zkoušky a chci nadále zůstat advokátkou," vysvětlila svůj postoj Irena Valíčková. Zároveň odhadla, že po návratu z mateřské dovolené se tak z poloviny věnuje advokacii a z poloviny vedení kanceláře.

 

Také Barbora Dubanská, vedoucí partnerka a zakladatelka advokátní kanceláře dubanska & co., přiznala, že stát se z partnerky právní firmy zakladatelkou a vrcholnou šéfkou vlastní kanceláře byla výrazná změna – větší, než sama očekávala. "Když je člověk na pozici advokát, senior advokát nebo i partner, pořád ještě moc netuší, co to znamená vést celou kancelář. Takže tímto i vzdávám hold všem řídicím partnerům," uvedla. Nejde jen o řadu nelehkých rozhodnutí, které je třeba činit, ale také o orientaci v oborech, bez nichž se firma neobejde, jako jsou finance, účetnictví nebo personalistika. Barbora Dubanská se snažila nasávat informace, kde to jen šlo, ale také využívala mentorů, a to i ze zahraničí.

 

Debata se stočila i k tématu, jak obtížné je vůbec rozjet advokátní kancelář. Značka Kocián Šolc Balaštík už oslavila 33 let na trhu. Vznikala v době, kdy možná nebyla taková konkurence, ale jedna věc je kancelář založit a etablovat ji a druhá její pozici na trhu udržet. "To je mnohem těžší," podotkla Sylvie Sobolová s tím, že zásadní jsou věci jako dodržování nastavených hodnot, kvalita služeb nebo udržování vztahů s klienty. "V našem případě je podle mě výjimečné i myšlení ¢out of the box¢, kdy neustále přicházíme s něčím novým," dodala Sylvie.

 

Irena Valíčková zakládala kancelář s manželem doma v obýváku záhy poté, co složili advokátní zkoušky. Začátky byly podle ní poměrně složité. "Není to o nějakém work-life balance, protože ten nastává až postupně. Chce to opravdu investovat hodně času," sdělila svoji zkušenost. Jejím hlavním cílem bylo vybudovat hodnotu, pod níž by se mohla podepsat a jednou si říct, že celé to dílo mělo nějaký smysl. V současnosti už má firma Valíček & Valíčková tým zhruba 25 lidí. "Chtěli bychom naši kancelář vést tak, aby byla udržitelná. Mým snem je předat ji další generaci," uvedla Irena Valíčková.

 

Že je potřeba investovat fůru energie, potvrdila i Barbora Dubanská. Sama by si hned po zkouškách na sólo dráhu nevěřila. Dala přednost sbírání zkušeností a získávání kontaktů. Poznala, jak fungují jiné právní firmy. Značka dubanska & co je na trhu teprve pár let a její zakladatelka stále věří v původní směřování, tedy budovat butikovou sektorově zaměřenou kancelář, která se specializuje na právo ve zdravotnictví a farmacii. "Zdravotnictví vnímám tak, že s sebou přináší naplnění hlubšího smyslu pomoci druhým. A to je to, co láká mě i další lidi v naší kanceláři," vysvětlila Barbora Dubanská.

 

Kdy advokátka začne znát svou cenu? Jak si vybrat, čemu věnovat své charitativní nebo veřejně prospěšné úsilí? Které důvody mohou vést právničku k tomu, že nechce být ostatním příkladem?Comments


bottom of page