top of page

Inspirativní právničky podle… Veroniky Pleškové

SERIÁL | O tom, které právničky mě inspirují, bych dokázala psát hodně dlouho. Protože i jen aktuální český advokátní trh je inspirativních žen plný.Právniček, které si zaslouží větší pozornost veřejnosti, je bezpochyby celá řada. Z minulosti je pro mě největší hrdinkou paní JUDr. Milada Horáková. Žena, pro niž věrnost pravdě byla nade vše. Častokrát jsem přemílala, zda bych měla její sílu a odvahu? Nevím a upřímně se bojím, co bych se o sobě dozvěděla. Jak (ne)rovnou páteř bych měla.


Pokud bych měla zmínit právničku dneška, nemůžu jinak, než jmenovat paní JUDr. Veroniku Tomoszkovou, PhD., odbornou asistentku PF UP a čestnou ambasadorkou Fulbrightova programu. Paní doktorku znám už od svých studentských let na fakultě. Tehdy upoutala moji pozornost svojí moudrostí, pokorou a dokonalou angličtinou, navzdory mladému věku. Její specializace na právo životního prostředí (pro mě dodnes španělskou vesnici) můj obdiv k ní jen umocnila.


Veroniky Tomoszkové si však nesmírně vážím především pro ni samotnou. Je nadána nejen vysokou inteligencí a analytickým myšlením, ale také lidskostí, zvídavostí a nepřehlédnutelnou touhou probudit lásku k právu ve studentech. Veronika je v mých očích jedna z nejoddanějších pedagožek, jaké jsem kdy měla tu čest potkat. Neustále hledá cesty, jak více studium propojit s praxí a pomoct studentům uspět v tak kompetitivním světě, v němž žijeme. I proto (spolu se svým manželem) přivezla do Olomouce koncept právních klinik, které se úspěšně rozvíjejí.


Nepochybuji přitom, že kdyby se Veronika věnovala právu v soukromém sektoru, patřila by k advokátní špičce. Ačkoliv Veroniku nemůžete díky jejímu (snad neustálému) úsměvu na tváři i v očích přehlédnout, zůstává skromnou a podle mě nedostatečně doceněnou právničkou. O to více cítím potřebu ji vyzdvihnout, protože bez kvalitních právníků - pedagogů nebude dost kvalitních právníků na trhu.


  • Autorkou článku je finalistka ocenění Flamma v roce 2023 - Veronika Plešková, advokátka VP LegalComments


bottom of page