top of page

Exekutoři se v záplavě novel nenudí a nenahraditelnou devizou advokáta je lidství

Advokáty umělá inteligence nenahradí. Může jim pomoci s rešeršemi, ale jen člověk – advokát má pochopení pro lidské slabosti a špatnosti, a proto je nezastupitelný. A pokud tuto profesi může něco ohrozit, jsou to sami advokáti, kteří se své práci musí věnovat s nasazením, aby jejich klienti neměli důvod hledat náhradu. I to zaznělo při debatě, v níž se osm zástupkyň čtyř právnických profesí sešlo v aule Právnické fakulty Univerzity Karlovy během Noci fakulty, aby čelily nejrůznějším otázkám.

Všechny vyjádřily víru v budoucnost svých oborů, ale nebály se ani pojmenovat možné hrozby. Přiblížily také svůj pohled na to, pro koho je jejich práce vhodná a zazněla i vyznání, v čem nastupující generaci litují nebo jí naopak závidí.


Advokacie podle přítomné zástupkyně České advokátní komory (ČAK) Lucie Dolanské Bányaiové nabízí velmi pestrou práci, která často přináší naplňujících pocity, protože pokud advokát dokáže klientovi pomoci, je to i jeho úspěch. Zároveň je to ale profese nezávislá, a tudíž osobně odpovědná. "Pokud chcete volné večery, soboty a neděle za všech okolností, nemáte chuť se starat, jestli budete mít klientelu, která vás uživí, a chcete dostávat práci od někoho jiného, pak advokacie pro vás není," nastínila odvrácenou stránku další reprezentantka ČAK Monika Novotná.


Zástupkyně exekutorské komory to zase vidí tak, že jejich stav může nejvíc ohrozit současný populismus, který přehnaně nahrává dlužníkům v podobě milostivých lét a dalších odpustků. A pro koho práce exekutora je a není vhodná? "My jsme museli schroupat už 440 exekučních novel, takže exekutoři se nenudí. Nemáte-li nudu rádi, přijďte mezi nás," řekla prezidentka Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková. Pokud ale nejste zrovna žhaví do práce a nechce se vám studovat množství nových předpisů, máte až přehnaně vysoké sociální cítění a nedělá vám dobře střetávání s chudobou, není to povolání pro vás, doplnila její kolegyně Vendula Flajšhansová.


Notáři se těší specifickému postavení a síla jejich perspektivy spočívá podle prezidentky pražské notářské komory Šárky Novotné mimo jiné v tom, že na rozdíl od jiných profesí stojí mezi stranami, a ne na jedné z nich. Není to však práce pro člověka, který nechce odpovědnost a nemá rád papírování, protože její součástí je spousta administrativy, podotkla její stavovská kolegyně Daniela Anderson.


Podnikový právník žije se svou firmou, což má svá pro i proti. "Za mě úžasná volba, protože jste od počátku u vývoje produktů a služeb a vyzkoušíte si spolupráci s nejrůznějšími expertními týmy," uvedla Klára Novotná z Unie podnikových právníků. Určitě to ale není angažmá pro ty, kteří chtějí dělat čistě právo, zabývat se jeho výklady a teorií. Podniková právničina je pro lidi, kteří chtějí zažít praxi, doplnila druhá zástupkyně stavu Ivana Fára.


A jak zkušené zástupkyně rozličných právnických profesí pohlížejí na právnické "juniory"? Advokátka Lucie Dolanská Bányaiová si myslí, že někdy těžko chápou, že starší generaci práce utvářela, je jejím životem a za oběť ji padá velká část času. "Já se strašně snažím nastupující generaci rozumět, protože ji mám doma, ale pravda je, že má trochu jiné priority, než jsme měli my. Záleží ji například víc na osobním rozvoji," doplnila Monika Novotná.


Závidět lze podle Ivany Fáry z Unie podnikových právníků mladé generaci jistou bezstarostnost, která plyne i z toho, že jí život usnadňují technologie. Na druhé straně dnešní svět je náročnější v tom, že je mnohem rychlejší. A právě zmíněné technologie přinášejí na druhé straně nezáviděníhodný tlak informací, které se valí ze všech stran a je těžké se v nich vyznat, podotkla její kolegyně Klára Novotná.Bình luận


bottom of page